Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Esam noslēguši līgumu Nr. SKV-L-2016/167 no 29.04.2016 ar LIAA par atbalsta saņemšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Starpatautiskās konkurētspējas veicināšana".